Stemspreekuur

Bij intensief gebruik laat de stem het wel eens afweten. Een ontsteking of verkeerd stemgebruik kan hiervan de oorzaak zijn. Voor deze klachten kunt u terecht bij ons stemspreekuur. De KNO-arts en logopedist onderzoeken samen de kwaliteit van uw stem en stembanden om zo tot de juiste behandeling te komen. Binnen één afspraak op de polikliniek KNO wordt u onderzocht en ontvangt u behandeladvies.

 
Spreekuur voor stemklachten KNO Máxima Medisch Centrum
 

Onderzoek
Tijdens een ‘stroboscopie’, ofwel stembandonderzoek, bekijkt de KNO-arts uw stembanden nauwkeurig. De logopedist kijkt mee.

Behandelmethode
Soms ontvangt u adviezen om de stem te ontlasten en verkeerde gewoonten te vermijden. Het kan ook zijn dat er logopedische behandeling of een stembandoperatie nodig is. Vaak wordt er voor een combinatie gekozen.

Afspraken voor het stemspreekuur in Máxima Medisch Centrum kunnen worden gemaakt via telefoonnummer (040) 888 5670.