Uw bezoek

Hieronder vindt u informatie en/of uitleg over uw bezoek aan de polikliniek.
 

  Wat neemt u mee?
 Bij uw eerste bezoek:

  • inschrijfbewijs en polisnummer van uw ziektekostenverzekeraar
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • verwijskaart of -brief van uw (huis)arts
  • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
  • servicepas (ponsplaatje, als u dat al heeft

Bij vervolgbezoeken:

  • Afspraakkaart
  • Servicepas (ponsplaatje)

  Verwijskaart, verzekeringsbewijs en identificatiebewijs

Neem uw verwijsbrief van de (huis)arts, verzekeringsbewijs en identificatiebewijs mee naar KNO.

  Wachttijden

Voor KNO geldt een korte toegangs- en wachttijd van minder dan twee weken. Zowel voor kinderen als volwassenen.

U kunt ook al onze actuele toegangs- en wachttijden en beïnvloedende factoren bekijken.

  Servicepas (ponsplaatje)

Bij uw eerste bezoek laat u een servicepas (ponsplaatje) maken bij de receptie, in de polikliniekhal. Op het ponsplaatje staan uw gegevens, inclusief uw BSN (Burger Service Nummer, voorheen sofi-nummer). U hebt het plaatje bij elk bezoek aan het ziekenhuis nodig. Kloppen de gegevens op uw ponsplaatje niet meer? Laat dan vóór uw bezoek aan de polikliniek KNO een nieuw plaatje maken. We raden u aan een kwartier eerder aanwezig te zijn als u een (nieuw) ponsplaatje moet laten maken.

  Identificatieplicht
Om een servicepas (ponsplaatje) te kunnen laten maken, moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit vanwege de wettelijke identificatieplicht, die geldt in alle zorginstellingen. Als u uw identiteitsbewijs bent vergeten, kunt u zich binnen twee weken na uw afspraak alsnog legitimeren, en uw BSN laten registreren.

  Bewegwijzering

Op locatie Eindhoven volgt u de bordjes met het routenummer 135 naar KNO. Deze routenummers vindt u eventueel op de overzichtsborden in de hal bij de hoofd- en polikliniekingang.

Op locatie Veldhoven volgt u de bordjes met het routenummer 190 naar KNO. Deze routenummers vindt u eventueel op de overzichtsborden in de hal bij de hoofd- en polikliniekingang

  Melden bij KNO
Op de afdeling KNO meldt u zich bij de balie en geeft u uw ponsplaatje aan de secretaresse. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtkamer, tot u geroepen wordt. We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Soms duurt een onderzoek echter langer dan voorzien, of wordt een specialist weggeroepen voor een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  Gesprek met de medisch specialist

De specialist bespreekt met u uw gezondheidsprobleem om te kunnen vaststellen wat er precies aan de hand is. Dat is nodig om de juiste behandeling te bepalen. Als u eerder ziek bent geweest of een medische behandeling heeft gehad, is het belangrijk dit te vertellen aan uw arts, zeker als u in het buitenland een medische behandeling hebt gehad.

Tips voor het gesprek
De medisch specialist geeft u informatie over uw aandoening of ziekte, het voorgestelde onderzoek, de ingreep of behandeling, de medicijnen en eventuele bijwerkingen, enzovoorts. Als de uitleg van de medisch specialist niet duidelijk is of als hij vaktermen gebruikt die u niet kent, vraagt u dan gerust om nadere uitleg. U kunt van tevoren uw vragen opschrijven. Ook kunt u een familielid of goede bekende meenemen, want twee horen meer dan één.

Naar boven

Meer informatie

(040) 888 56 70