Tarieven & vergoeding

Is de zorg verzekerd?

Ja, Máxima Medisch Centrum heeft met alle zorgverzekeraars tariefafspraken gemaakt voor de zorgprogramma’s die we aanbieden. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en verzekeringspakket wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Wij adviseren u dit vooraf na te gaan bij uw eigen zorgverzekeraar.

Verwijsbrief

Per 1 januari 2012 vergoeden de zorgverzekeraars geen zorgkosten meer van patiënten die zonder een verwijsbrief naar het ziekenhuis komen. Als u een afspraak maakt met het ziekenhuis is het dus belangrijk dat u een verwijsbrief heeft. Dit kan een ZorgDomein-bericht of een papieren verwijsbrief zijn.

Wie mogen verwijzen:

  • huisarts
  • andere specialist van MMC of een andere instelling.

Wanneer u toch rechtstreeks naar het ziekenhuis komt voor behandeling en u heeft geen verwijzing, dan krijgt u achteraf de rekening voor deze behandeling thuisgestuurd. Patiënten die met een spoedeisende zorgvraag naar de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis komen vormen natuurlijk een uitzondering op deze regel. Als u al onder behandeling bent van een medisch specialist dan is een nieuwe verwijzing niet nodig wanneer u een controle-afspraak wilt maken.

Met vragen over dit bericht kunt u terecht bij de afdeling patiëntencommunicatie via (040) 888 9472 of via patienteninformatiecentrum@mmc.nl