dinsdag 10 september 2013 MMC is TopZorg ziekenhuis voor behandeling slaapapneu (OSAS)

Máxima Medisch Centrum krijgt van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van OSAS (slaapapneu). Het predicaat geldt tot en met 2014. Bij het toekennen van TopZorg neemt Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt. Daarom is het voldoen aan het onderzoeksrapport ‘De apneu keten in beeld’ van de Apneu Vereniging een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predicaat. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen.

    

TopZorg OSAS (slaapapneu)

Ook een slechte nachtrust heeft een grote impact op een mens en zijn functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat de patiënt niet alleen bij een zorgaanbieder terecht kan met voldoende ervaring, maar deze ook de patiënt goed begeleid. Zo vindt 50% van het slaaponderzoek thuis plaats; een vertrouwde omgeving in het eigen ritme van de patiënt. Daarnaast is er aandacht voor aanvullende behandelmogelijkheden zoals stoppen met roken en begeleiding door een OSAS-verpleegkundige.

    

Menzis TopZorg

Ziekenhuizen die voldoen aan het onderzoeksrapport van de Apneu Vereniging zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over ondermeer toegangstijden, wachttijden, volume, aantal dagbehandelingen voor liesbreuk en de hoeveelheid slaaponderzoeken die thuis plaatsvinden. Ziekenhuizen die voldoen aan de extra wensen en eisen hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat MMC verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

    

Meer informatie: http://www.menzis.nl/web/Consumenten/Zorgadvies/TopZorg/TopZorgbehandelingen.htm

topzorg

Meer informatie

Meer informatie over het Slaapcentrum